Par mērniecību

Mērniecības nozarē ir plašs pakalpojumu klāsts. Svarīgi ir zināt, ka mērniecība ietver – robežu uzmērīšanu (zemes kadastrālā uzmērīšana); topogrāfisko uzmērīšanu, inženierkomunikāciju uzmērīšanu, zemes transformācijas plānu izgatavošanu, būvasu nospraušanu, ēku nodošanu ekspluatācijā (ģeodēziskie paklpojumi); zemes ierīcības darbus. Viens no izplatītākajiem pakalpojumiem, ko piedāvā mūsu uzņēmums, ir ģeodēziskie pakalpojumi – topogrāfiskā uzmērīšana un izpildmērījumi. Topogrāfiskā uzmērīšana ir … Vairāk

Par ģeotehniku

Ģeotehniskā izpēte ietver apbūvei paredzētā laukuma un tā apkārtnes reljefa, ģeomorfoloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu, ģeoloģiskās uzbūves un grunšu fizikālo un mehānisko īpašību izpēti, kā arī piesārņojuma un iespējamo ģeoloģisko procesu izpēti, kuri var ietekmēt projektējamā objekta būvniecības un ekspluatācijas apstākļus. Ģeotehniskā izpētes pakalpojumi nepieciešami dažādu būvju un inženierkomunikāciju objektiem, to projektēšanas stadijā. Veicot kvalitatīvu ģeotehnisko … Vairāk

Par ģeoloģisko izpēti

Ģeoloģiskās izpēte – tie ir visu veidu ģeoloģiskie darbi un  pētījumi, kuru mērķis ir noskaidrot zemes dzīļu uzbūvi, grunts  īpašības, kā arī derīgo izrakteņu izplatības un izvietojuma likumsakarības. Viens no aktuālākajiem ģeoloģisko pakalpojumu veidiem ir DERĪGO IZRAKTEŅU (smilts, smilts-grants, kūdras, māla, dolomīta) ATRADNES izveidošana klientam piederošā zemes īpašumā. Pirms darbu uzsākšanas, sadarbībā ar mūsu uzņēmumu, … Vairāk