Par ģeoloģisko izpēti

Ģeoloģiskās izpēte – tie ir visu veidu ģeoloģiskie darbi un  pētījumi, kuru mērķis ir noskaidrot zemes dzīļu uzbūvi, grunts  īpašības, kā arī derīgo izrakteņu izplatības un izvietojuma likumsakarības. Viens no aktuālākajiem ģeoloģisko pakalpojumu veidiem ir DERĪGO IZRAKTEŅU (smilts, smilts-grants, kūdras, māla, dolomīta) ATRADNES izveidošana klientam piederošā zemes īpašumā. Pirms darbu uzsākšanas, sadarbībā ar mūsu uzņēmumu, … Vairāk