Par ģeotehniku

Ģeotehniskā izpēte ietver apbūvei paredzētā laukuma un tā apkārtnes reljefa, ģeomorfoloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu, ģeoloģiskās uzbūves un grunšu fizikālo un mehānisko īpašību izpēti, kā arī piesārņojuma un iespējamo ģeoloģisko procesu izpēti, kuri var ietekmēt projektējamā objekta būvniecības un ekspluatācijas apstākļus. Ģeotehniskā izpētes pakalpojumi nepieciešami dažādu būvju un inženierkomunikāciju objektiem, to projektēšanas stadijā. Veicot kvalitatīvu ģeotehnisko … Vairāk