Mēs varam piedāvāt klientiem derīgo smilts un smilts – grants materiālu nepieciešamajos apjomos no dažādām atradnēm vairākās Latvijas vietās.

Nodarbojamies ar smilts un smilts – grants produkcijas realizāciju ilgtermiņā, slēdzot uzņēmuma līgumus.

Varam piedāvāt vairākas smilts un smilts-grants atradnes tirdzniecībai kopumā.

Veicam derīgo izrakteņu atradņu meklēšanu un pētīšanu ar konkrētiem derīgā izrakteņa materiālu īpašību parametriem, novietojumu un daudzumu.