Ģeotehniskā izpēte ir būvprojektēšanas sastāvdaļa, kas būves projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā ar ģeoloģijas nozaru (piem., ģeotehnikas, ģeofizikas, hidroģeoloģijas), grunšu mehānikas un būvmehānikas metodēm, nosaka nepieciešamos būvlaukuma grunts un hidroģeoloģisko apstākļu raksturlielumus. Prognozē to pārmaiņas un pārmaiņu ietekmi uz būvi.
Mēs esam spējīgi un zinoši veikt dažādas sarežģītības ģeotehniskās izpētes darbus. Varam piedāvāt klientam piemērotākos risinājumus darbu izpildei, lai maksimāli optimizētu būvresursu un ekoresursu patēriņu.
Mēs varam piedāvāt klientiem pilnu izpētes kompleksu vai arī atsevišķus ģeotehniskās izpētes pakalpojumus:

  • zondēšanas darbi
  • urbšanas darbi
  • urbšanas darbi akvatorijā
  • paraugu noņemšana
  • laboratorijas pētījumi
  • ģeotehniskā pārskata sagatavošana
  • ģeotehniskā uzraudzība

Ģeotehnisko darbu veikšana

Pieraksti par Ģeotehnisko izpēti