Par ģeotehnikuĢeotehniskā izpēte ietver apbūvei paredzētā laukuma un tā apkārtnes reljefa, ģeomorfoloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu, ģeoloģiskās uzbūves un grunšu fizikālo un mehānisko īpašību izpēti, kā arī piesārņojuma un iespējamo ģeoloģisko procesu izpēti, kuri var ietekmēt projektējamā objekta būvniecības un ekspluatācijas apstākļus.

Ģeotehniskā izpētes pakalpojumi nepieciešami dažādu būvju un inženierkomunikāciju objektiem, to projektēšanas stadijā.

Veicot kvalitatīvu ģeotehnisko izpēti klientam ir iespēja ietaupīt uz būvniecības izmaksām un, pats galvenais, uzbūvēt drošu objektu: vai tā būtu gāzesvada izbūve, vai autoceļa rekonstrukcija, vai divstāvu dzīvojamā ēkā, vai 15-stāvu biroju komplekss.

Ģeotehnikās izpētes darbi sastāv no vairākām pozīcijām:

  •     zondēšanas darbi;
  •     urbšanas darbi;
  •     grunts paraugu noņemšana;
  •     laboratorijas pētījumi;
  •     ģeotehniskā pārskata sagatavošana.

Pēc ģeotehniskās izpētes darbu veikšanas klients iegūst sagatavotu pārskatu par grunts slāņu ģeoloģisko uzbūvi, saguluma apstākļiem un grunts fizikāli-mehāniskajām īpašībām uz kā pamata projektētājs var kvalitatīvi veikt projektējamās būves aprēķinus.