Par mērniecībuMērniecības nozarē ir plašs pakalpojumu klāsts.

Svarīgi ir zināt, ka mērniecība ietver –

  • robežu uzmērīšanu (zemes kadastrālā uzmērīšana);
  • topogrāfisko uzmērīšanu, inženierkomunikāciju uzmērīšanu, zemes transformācijas plānu izgatavošanu, būvasu nospraušanu, ēku nodošanu ekspluatācijā (ģeodēziskie paklpojumi);
  • zemes ierīcības darbus.

Viens no izplatītākajiem pakalpojumiem, ko piedāvā mūsu uzņēmums, ir ģeodēziskie pakalpojumi – topogrāfiskā uzmērīšana un izpildmērījumi.

Topogrāfiskā uzmērīšana ir topogrāfiskās informācijas iegūšana, sagatavošana, apstrāde atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus drīkst veikt tikai sertificēts speciālists.

Topogrāfiskā uzmērīšana nepieciešama visa veida projektēšanas (ēku, būvju, inženierkomunikāciju u.c.) darbiem.

Topogrāfiskā uzmērīšana ir neatņemama sastāvdaļa arī dažādu teritoriju detālplānojumu izstrādei.

Izpildmērījumi ir visa veida (ūdensvadu, gāzesvadu, elektrokabeļu, ceļu utt.) komunikāciju uzmērīšana būvniecības procesa laikā.